Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İstanbul Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

Dokümanın Başlığı
:
İstanbul Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

8 Ağustos 2006 SALI

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26253

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

İstanbul Üniversitesinden:

\n

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİPERBARİK TIP ARAŞTIRMA VE

\n

UYGULAMA MERKEZİ (HİTAM) YÖNETMELİĞİNİN

\n

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

\n

DAİR YÖNETMELİK

\n

\n

MADDE 1 -23/1/1996 tarihli ve 22532 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul ÜniversitesiHiperbarikTıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (HİTAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

\n

MADDE 2 -Bu Yönetmelik 15/11/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

-- • --

\n

İstanbul Üniversitesinden:

\n

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ

\n

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

\n

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

\n

\n

MADDE 1 -21/4/1989 tarihli ve 20146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji veHidroklimatolojiAraştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

\n

MADDE 2 -Bu Yönetmelik 15/11/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

-- • --

\n

>İstanbul Üniversitesinden:

\n

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AİLE PLANLAMASI İNFERTİLİTE

\n

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

\n

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

\n

\n

MADDE 1 -18/12/1995 tarihli ve 22497 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Aile PlanlamasıİnfertiliteAraştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

\n

MADDE 2 -Bu Yönetmelik 13/12/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

-- • --

\n

İstanbul Üniversitesinden:

\n

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜP BEBEK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

\n

MERKEZİ (İ.Ü.TÜBAUM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

\n

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

\n

\n

MADDE 1 -28/1/1996 tarihli ve 22537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Tüp Bebek Araştırma ve Uygulama Merkezi (İ.Ü.TÜBAUM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

\n

MADDE 2 -Bu Yönetmelik 13/12/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

-- • --

\n

İstanbul Üniversitesinden:

\n

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ASYA-PASİFİK EKONOMİK ARAŞTIRMA VE

\n

UYGULAMA MERKEZİ (APAM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

\n

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

\n

>

\n

MADDE 1 -10/11/1996 tarihli ve 22813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Asya-Pasifik Ekonomik Araştırma ve Uygulama Merkezi (APAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

\n

MADDE 2 -Bu Yönetmelik 13/12/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

>-- • --

\n

İstanbul Üniversitesinden:

\n

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİTKİSEL İLAÇLAR ARAŞTIRMA VE

\n

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

\n

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

\n

\n

MADDE 1 -10/11/1995 tarihli ve 22459 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Bitkisel İlaçlar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

\n

MADDE 2 -Bu Yönetmelik 21/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

\n

\nEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)