Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İthal Ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dokümanın Başlığı
:
İthal Ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
17 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

17 Ağustos 2006 PERŞEMBE

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26262

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Tarım veKöyişleriBakanlığından:

\n

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ

\n

KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ'DE

\n

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

\n

\n

MADDE 1 -1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ"in değişik EK-1 listesinde yer alan "İthal Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü İçin Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri" listesinin Gümrük Müdürlüğü sütununa Kocaeli ilinin Gümrük Müdürlükleri listesine Gebze Gümrük Müdürlüğü, İstanbul ilinin Gümrük Müdürlükleri listesine Erenköy Gümrük Müdürlüğü,SabihaGökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, İzmir ilinin Gümrük Müdürlükleri listesine Dikili Gümrük Müdürlüğü eklenmiş, İstanbul ilinin Gümrük Müdürlükleri listesinden Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü çıkarılmıştır.

\n

MADDE 2 -Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

MADDE 3 -Bu Tebliğ hükümlerini Tarım veKöyişleriBakanı yürütür.

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)