Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/9)

Dokümanın Başlığı
:
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/9)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
24 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

24 Ağustos 2006 PERŞEMBE

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26269

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

\n

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI

\n

İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

\n

(TEBLİĞ NO: 2006/9)

\n

Kapsam

\n

MADDE 1 -(1) Bu Tebliğ 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/7 sayılı Tebliğ uyarınca uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin 2ncive 3 üncü dönem başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

\n

Başvuru usul ve esasları

\n

MADDE 2 -(1) Bu Tebliğ'in 3 üncü maddesinde belirtilen eşyaya yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EKII'deyer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK III ve EKIV'deyer alan belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde yine bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen dönemler için karşılarında yer alan başvuru tarihlerinin son günü mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen başvuru tarihlerinden önce veya sonra yapılan başvurular değerlendirmeye tabi tutulmaz. Değerlendirmede genel evrak giriş tarihi esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

\n

>(2) Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

\n

(3) Bir kotaya, aynı firma tarafından bir kota dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

\n

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

\n

Kota miktarı

\n

MADDE 3 -(1) 9030.39.81.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (G.T.İ.P) "Diğerleri" ve 9030.39.89.90.00 G.T.İ.P.'li"Yalnızampermetreler"euygulanacak kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır, ancak CIF birim kıymeti (diğer yurtdışı giderler hariç malın brüt 1 kilogramı için fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) 80 ABD Doları/Kg.'ın(brüt) üstünde olan veya bir beyanname kapsamında brüt 50 Kg ve altında yapılan ithalat bu uygulamadan muaftır.

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

2. dönem12/8/2006-

\n

\n

\n

11/8/2007

\n

\n

3. dönem

\n

12/8/2007-

\n

\n

\n

11/8/2008

\n

\n

G.T.İ.P

\n

\n

Eşya tanımı

\n

\n

Kotamiktarı (kg)

\n

\n

Başvuru tarihi

\n

\n

Kotamiktarı (kg)

\n

\n

Başvuru tarihi

\n

p>\n

9030.39.81.90.00

\n

\n

Diğerleri

\n

\n

11.760

\n

\n

28/8/2006-15/9/2006

\n

\n

12.348

\n

\n

20/8/2007-7/9/2007

\n

\n

9030.39.89.90.00

\n

\n

Yalnız ampermetreler

\n

\n

14.910

\n

\n

28/8/2006-15/9/2006

\n

\n

15.656

\n

\n

20/8/2007-7/9/2007

\n

\n

\n

Kotanın dağıtılması

\n

MADDE 4 -(1) Kota, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin 4 (d) maddesi çerçevesinde dağıtılacaktır. Bu yöntemde firmaların geçmiş dönem ithalat performanslarının değerlendirilmesinin yanı sıra çalıştırdığı işçi sayısı, vergi durumu ve ticari kazancı dagözönünealınabilecektir.

\n

(2) EKI'deyer alan ülkeler menşeli eşya için, toplamda ilgili kota dönemindeki kota miktarının % 9'unu ve her bir ülke için % 3'ünü aşmamak kaydıyla, toplam kota miktarından düşüm yapılmaksızın ve bu maddenin birinci fıkrasındaki hükümler uygulanmaksızın ithal lisansı düzenlenir. Bu ülkelerden ithalat yapacak firmalar bu Tebliğin 2ncimaddesinde belirtilen başvuru sürelerine tabi değildir.

\n

İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait bilgiler

\n

MADDE 5 -(1) Bu Tebliğ'in 3 üncü maddesinde belirtilen eşya Müsteşarlıkça düzenlenecek ithal lisansı ile ithal edilir. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Kota konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansları devredilemez. İthal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

\n

>(2) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 6 -(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 7 -(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

\n

\n

EK I

\nKORUNMA ÖNLEMİNDEN MUAF TUTULAN ÜLKELER LİSTESİ *

\n

A) GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER (GYÜ)

\n

\n

\n

\n

\n

\n

ABDMinorOutlyingAdaları

\n

\n

El Salvador

\n

\n

Kırgızistan

\n

\n

Pitcairn

\n

\n

ABDVirjinAdaları

\n

\n

Fas

\n

\n

Kolombiya

\n

\n

Rusya Federasyonu

\n

\n

AmerikaSamoası

\n

\n

Fiji

\n

\n

Kongo

\n

\n

SeyşelAdaları

\n

\n

Anguilla

\n

\n

Fildişi Sahili

\n

\n

Kostarika

\n

\n

Srilanka

\n

\n

Antartika

\n

\n

Filipinler

\n

\n

Kuveyt

\n

\n

St.Kitts& Nevi

\n

\n

AntiguaveBarbuda

\n

\n

FalklandAdaları

\n
p>\n

KuzeyMarianaAdaları

\n

\n

St.Helenave Bağlan.

\n

\n

Arjantin

\n

\n

FransızPolinezyası

\n

\n

Küba

\n

\n

St.Lucia

\n

\n

Aruba

\n

\n

Gabon

\n

\n

Libya

\n

\n

St.Pierre-Miguelon

\n

\n

Azerbaycan

\n

\n

Gana

\n

\n

Lübnan

\n

\n

St.Vincent

\n

\n

Bahamalar

\n

\n

Grenada

\n

\n

Makao

\n

\n

Suudi Arabistan

\n

\n

Bahreyn

\n

\n

Grönland

\n

\n

MarşalAdaları

\n

\n

Surinam

\n

\n

Barbados

\n

\n

Guam

\n

\n

Mauritius

\n

\n

Suriye

\n

\n

Belize

\n

\n

Guatemala

\n

\n

Mayotte

\n

\n

Svaziland

\n

\n

Bermuda

\n

\n

Guyana

\n

\n

Mikronezya

\n

\n

Şili

\n

\n

Beyaz Rusya

\n

\n

Güney Afrika Cum.

\n

\n

Mısır

\n

\n

Tacikistan

\n

\n

Birleşik Arap Emirlik.

\n

\n

Güney Georgia ve GüneySandwichAda.

\n

\n

Moğolistan

\n

\n

Tayland

\n

\n

Bolivya

\n

\n

Güney Fransız Toprak.

\n

\n

Moldavya

\n

\n

TokelauAdaları

\n

\n

Botsvana

\n

\n

Gürcistan

\n

\n

Montserrat

\n

\n

Tonga

\n
p>\n

BouvetAdası

\n

\n

HeardAda. veMcDonaldAda.

\n

\n

Namibya

\n

\n

TrinidadveTobago

\n

\n

Brezilya

\n

\n

Hindistan

\n

\n

Nauru

\n

\n

Tunus

\n

\n

Brunei

\n

\n

HollandaAntilleri

\n

\n

NiueAdası

\n

\n

TurksandCaicosAdaları

\n

\n

Cayman Adaları

\n

\n

Honduras

\n

\n

Nijerya

\n

\n

Türkmenistan

\n

\n

Cebeli Tarık

\n

\n

İng. HintOky. Toprak.

\n

\n

Nikaragua

\n

\n

Ukrayna

\n

\n

Cezayir

\n

\n

İngilizVirjinAda.

\n

\n

NorfolkAdası

\n

\n

Umman

\n

\n

ChristmasAdaları

\n

\n

Irak

\n

\n

Özbekistan

\n

\n

Uruguay

\n

\n

CocosAdaları

\n

\n

İran

\n

\n

Pakistan

\n

\n

Ürdün

\n

\n

CookAdaları

\n

\n

Jamaika

\n

\n

Palau

\n

\n

Vallisve Futuna Ada

\n

\n

DoğuTimor

\n

\n

Kamerun

\n

\n

Panama

\n

\n

Venezüella

\n

\n

Dominik

\n

\n

Katar

\n

\n

PapuaYeni Gine

\n

\n

Vietnam

\n

\n

Dominik Cumhuriyeti

\n

\n

Kazakistan

\n

\n

Paraguay

\n

\n

YeniKaledonya

\n

\n

Ekvator

\n

\n

Kenya

\n

\n

Peru

\n

\n

Zimbabve

\n

\n

B) EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (EAGÜ)

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

Afganistan

\n

\n

Etiyopya

\n

\n

Madagaskar

\n

\n

Senegal

\n

\n

Angola

\n

\n

Gambiya

\n

\n

Malavi

\n

\n

Sierra Leone

\n

\n

Bangladeş

\n

\n

Gine

\n

\n

MaldivAdaları

\n

\n

SolomonAdaları

\n

\n

Benin

\n

\n

Gine -Bissau

\n

\n

Mali

\n

\n

Somali

\n

\n

Bhutan

\n

\n

Haiti

\n

\n

Moritanya

\n

\n

Sudan

\n

\n

BurkinaFaso

\n

\n

Kamboçya

\n

\n

Mozambik

\n

\n

Tanzanya

\n

\n

Burundi

\n

\n

Kiribati

\n

\n

Nepal

\n

\n

Togo

\n

\n

CapeVerde

\n

\n

KomorAdaları

\n

\n

Nijer

\n

\n

Tuvalu

\n

\n

Cibuti

\n

\n

Kongo Demokratik C.

\n

\n

Orta Afrika Cum.

\n

\n

Uganda

\n

\n

Çad

\n

\n

Laos

\n

\n

Ruanda

\n

\n

Vanuatu

\n

\n

EkvatorGinesi

\n

\n

Lesotho

\n

\n

Samoa

\n

\n

Yemen

\n

\n

Eritre

\n

\n

Liberya

\n

\n

SaoTomeandPrincipe

\n

\n

Zambiya

\n

\n

* Dördüncü maddenin 2ncifıkrasına göre İthal Lisansı düzenlenecek ülkeler listesidir.

\n

\n

\n

EKII

\n

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

\n

Tarih: .../.../.....

\n

T.C BAŞBAKANLIK

\n

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

\n

İthalat Genel Müdürlüğü

\n

İnönü Bulvarı No: 36

\n

06510 Emek-ANKARA

\nDilekçe ve Taahhütname

\n

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (ithal lisansının aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğü'ne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

\n

Bilgileri ve gereği arz olunur.

\n

İmza-Kaşe

\n

Adı-Soyadı

\n

1 - İthalatçının;

\n

a) Adı/Unvanı :

\n

b) Adresi :

\n

c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi :

\n

d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

\n

e) Malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi)

\n

2 - Beyan Sahibinin;

\n

a) Adı/Unvanı :

\n

b) Adresi :

\n

c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi :

\n

d) Kayıtlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

\n

3 - Kota tahsisi istenen maddenin;

\n

a) Gümrük tarife pozisyonu:

\n

b) Ticari tanımı ve özellikleri :

\n

c) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

\n

d) Miktarı (Kg olarak) :

\n

e) Değeri (FOB ve CIF olarak) :

\n

f) İthalatının yapılacağı muhtemel gümrük kapısı ve tarihi :

\n

4 - Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

\n

a) Adı/Unvanı :

\n

b) Adresi :

\n

c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi :

\n

d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin unvanı ve vergi kayıt tarih ve numarası:

\n

5 - İhracatçıdan farklı ise, menşe ülkedeki üreticinin;

\n

a) Adı/Unvanı :

\n

b) Adresi :

\n

c) Telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi :

\n

d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin unvanı ve vergi kayıt tarih ve numarası:

\n

\n

\n

EK III

\n

\n

Aşağıdaki tablo içinde bulunulan yıldan önceki son iki takvim yılı için doldurulacaktır. Tablo yeminli mali müşavir tarafından mühürlenecektir. Usulüne uygun olarak düzenlenmemiş tablodaki rakamlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

\n

\n

\n

Tahakkuk eden vergi matrahı (YTL)

\n

\n

200.

\n

\n

200.

\n

\n

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MÜHÜR VE İMZASI

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

Beyan edilen vergi matrahı(YTL)

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

Sigortalı Çalışan Sayısı (Yıllık Ortalama)

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

Ticari Kazanç (YTL)

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

EK IV

\n

\n

\n

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

\n

1 -Beyan sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin aslı.

\n

2 -İthal edilecek maddeye aitproformafatura/faturanın aslı ve 2 adet fotokopisi (Proformafaturayada fatura üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı her bir madde için Kg. olarak ayrıayrıgösterilmeli, FOB birim fiyatı yer almalı ve CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

\n

3- Yeminli mali müşavire ait faaliyet belgesi aslı.

\n

\n

\n

\nEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)