Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Mayıs 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Devlet Bakanlığından:

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Sicil Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 -Bu Yönetmelik, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde çalışan Devlet memurlarına sicil raporu vermeye yetkili sicil amirlerini tayin ve tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde görevli memurları kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112ncimaddesi ile aynı Kanunun değişik 121 inci maddesine ve Bakanlar Kurulunun 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

Madde 4 -Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri Ek-1de gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

Madde 5 -Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


>Yürürlük

Madde 6 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 -Bu Yönetmelik hükümlerini Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Sicil Amirleri

I. Sicil

II. Sicil

III. Sicil

Memuriyet Unvanı

Amiri

Amiri

Amiri

1) Genel Müdürlük Makamı

a) Genel Müdür

Devlet Bakanı

b) Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Devlet Bakanı

c) Diğer Personel

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Devlet Bakanı

2) Hukuk Müşavirliği

a) Hukuk Müşaviri

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür


>Devlet Bakanı

b) Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

3) Daire Başkanlıkları


a) Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Devlet Bakanı

b) Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

c) Kadının Statüsü Uzmanı,

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı

d) Diğer Personel (Daire

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Başkanlığına bağlı diğer personel)

e) Diğer Personel (Şube

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Müdürlüğüne bağlı diğer personel)En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)