Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Dokümanın Başlığı
:
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
Kanun No / KHK No
:
5520
Kabul Tarihi
:
13 Haziran 2006
Resmi Gazete Tarihi
:
21 Haziran 2006 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete Sayısı
:
26250
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Hepsini Göster | Maddeleri Gizle
 • BİRİNCİ KISIM - Mükellefiyet
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Konu ve Mükellefler
   • MADDE 1 - Verginin konusu
   • MADDE 2 - Mükellefler
   • MADDE 3 - Tam ve dar mükellefiyet
  • İKİNCİ BÖLÜM - Muafiyet ve İstisnalar
   • MADDE 4 - Muafiyetler
   • MADDE 5 - İstisnalar
 • İKİNCİ KISIM - Tam Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Matrahın Tayini
   • MADDE 6 - Safî kurum kazancı
   • MADDE 7 - Kontrol edilen yabancı kurum kazancı
   • MADDE 8 - İndirilecek giderler
   • MADDE 9 - Zarar mahsubu
   • MADDE 10 - Diğer indirimler
   • MADDE 11 - Kabul edilmeyen indirimler
   • MADDE 12 - Örtülü sermaye
   • MADDE 13 - Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
  • İKİNCİ BÖLÜM - Beyan
   • MADDE 14 - Beyan esası
   • MADDE 15 - Vergi kesintisi
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Verginin Tarhı
   • MADDE 16 - Vergilendirme dönemi ve tarhiyat
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi
   • MADDE 17 - Tasfiye
   • MADDE 18 - Birleşme
   • MADDE 19 - Devir, bölünme ve hisse değişimi
   • MADDE 20 - Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme
  • BEŞİNCİ BÖLÜM - Verginin Ödenmesi
   • MADDE 21 - Ödeme süresi
 • ÜÇÜNCÜ KISIM - Dar Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Matrahın Tayini
   • MADDE 22 - Safî kurum kazancı
   • MADDE 23 - Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının tespiti
  • İKİNCİ BÖLÜM - Beyan
   • MADDE 24 - Beyan esası
   • MADDE 25 - Vergilendirme dönemi ve beyan
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Özel Beyan
   • MADDE 26 - Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler
   • MADDE 27 - Beyannamenin verilme yeri
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Verginin Tarhı ve Ödenmesi
   • MADDE 28 - Tarhiyatın muhatabı, tarh zamanı ve tarh yeri
   • MADDE 29 - Ödeme süresi
  • BEŞİNCİ BÖLÜM - Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname
   • MADDE 30 - Dar mükellefiyette vergi kesintisi
   • MADDE 31 - Muhtasar beyanname
 • DÖRDÜNCÜ KISIM - Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler
  • MADDE 32 - Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı
  • MADDE 33 - Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu
  • MADDE 34 - Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu
  • MADDE 35 - Muafiyet, istisna ve indirimlerin sınırı
  • MADDE 36 - Yürürlükten kaldırılan hükümler
  • GEÇİCİ MADDE 1
  • MADDE 37 - Yürürlük
  • MADDE 38 - Yürütme

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)