Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   


7428 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

Dokümanın Başlığı
:
2021 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
Kanun No / KHK No
:
7428
Kabul Tarihi
:
16 Aralık 2022
Resmi Gazete Tarihi
:
31 Aralık 2022 CUMARTESİ
Resmi Gazete Sayısı
:
32060 (2. Mükerrer)
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Hepsini Göster | Maddeleri Gizle
  • MADDE 1 - Gider bütçesi
  • MADDE 2 - Gelir bütçesi
  • MADDE 3 - Denge
  • MADDE 4 - Kullanılmayan ödenek ve tamamlayıcı ödenek
  • MADDE 5 - Devlet borçları
  • MADDE 6 - Yürürlük
  • MADDE 7 - Yürütme


  • Ekler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)