Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   


7430 Sayılı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu

Dokümanın Başlığı
:
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU VAKFI KANUNU
Kanun No / KHK No
:
7430
Kabul Tarihi
:
4 Ocak 2023
Resmi Gazete Tarihi
:
10 Ocak 2023 SALI
Resmi Gazete Sayısı
:
32069
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Hepsini Göster | Maddeleri Gizle
 • BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  • MADDE 1 - Amaç ve kapsam
  • MADDE 2 - Tanımlar
 • İKİNCİ BÖLÜM - Vakfın Faaliyetleri ve Organları ile Mali Haklar
  • MADDE 3 - Vakfın faaliyetleri
  • MADDE 4 - Vakfın organları
  • MADDE 5 - Mali haklar
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Vakfın Bütçesi ve Gelirleri ile Muafiyet, İstisna ve İndirimler
  • MADDE 6 - Vakfın bütçesi ve gelirleri ile muafiyet, istisna ve indirimler
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Çeşitli ve Son Hükümler
  • MADDE 7 - Hüküm bulunmayan hâller
  • MADDE 8 - Değiştirilen hükümler
  • GEÇİCİ MADDE 1 - Vakfın kuruluş işlemleri
  • MADDE 9 - Yürürlük
  • MADDE 10 - Yürütme

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)