Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   


7432 Sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanun

Dokümanın Başlığı
:
ULUDAĞ ALANI HAKKINDA KANUN
Kanun No / KHK No
:
7432
Kabul Tarihi
:
18 Ocak 2023
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Ocak 2023 PERŞEMBE
Resmi Gazete Sayısı
:
32085
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Hepsini Göster | Maddeleri Gizle
 • MADDE 1 - Amaç ve kapsam
 • MADDE 2 - Tanımlar
 • MADDE 3 - Genel esaslar
 • MADDE 4 - Uludağ Alan planları
 • MADDE 5 - Komisyonun belirlenmesi, görevleri ve çalışma esasları
 • MADDE 6 - Danışma Kurulunun belirlenmesi, görevleri ve çalışma esasları
 • MADDE 7 - Başkanlığın gelirleri ve giderleri
 • MADDE 8 - Muafiyet ve indirimler
 • MADDE 9 - Yasaklar ve cezalar
 • MADDE 10 - Çeşitli hükümler
 • MADDE 11 - Değiştirilen hüküm
 • GEÇİCİ MADDE 1 - Geçiş dönemi bütçesi ve diğer işlemler
 • MADDE 12 - Yürürlük
 • MADDE 13 - Yürütme


 • EK

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)