Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 48)

Dokümanın Başlığı
:
Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 48)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
21 Ekim 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


21 Ekim 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26326

TEBLİĞ

Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI

ALANINDA UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 48)

MADDE 1 - (1)17/4/1987 tarih ve 19434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 ve 35 inci maddeleri ile 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca "Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında" 1 Kasım 2006 tarihinden itibaren başlamak ve 6 ay süreyle uygulanmak üzere taban ücret tarifesi belirlenmiştir.

(2) Karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak olan D1 yetki belgesi sahiplerinin uyacakları ve kilometre esasına göre uygulanacak olan asgari taban ücret tarifesi ekteki tabloda gösterilmiştir.

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ ile getirilen taban ücret tarifesi uygulama süresi boyunca aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) Bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

b) İşletmeciler bu taban ücret tarifesini 01/11/2006 - 30/04/2007 tarihleri arasında uygulamak ve buna uymak zorundadır.

c


) Uyguladıkları ücret tarifesi bu Tebliğ'e uymayan yetki belgesi sahipleri, 17/11/2006 tarihine kadar bu Tebliğ'e uygun ücret tarifesi almak ve uygulamak zorundadır.

d) D1 yetki belgesi sahipleri ilgili mevzuattan kaynaklanan indirimli yolcu bileti kesme haklarını, bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesinden daha aşağı olmamak üzere kullanabilirler. Uygulanacak indirimli bilet ücretleri, bu Tebliğ ile belirlenen taban ücret tarifesinin altında olamaz.

e) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra motorin fiyatlarında % 10 ve üzerinde artış veya azalış olması halinde, Bakanlık bu taban ücret tarifesinde değişiklik yapabilir.

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK OLAN TABAN ÜCRET TARİFESİ

YOL MESAFESİ (KM)

TARİFE (YTL)

YOL MESAFESİ (KM)

TARİFE (YTL)

101-115

8,25

781-850

32,50

116-140

8,75

851-950

34,00

141-165

9,50

951-1050

36,00

166-190

10,25

1051-1150

3


7,75

191-225

11,75

1151-1250

39,75

226-275

13,50

1251-1350

41,75

276-335

16,25

1351-1450

43,75

336-410

19,00

1451-1550

45,50

411-485

21,25

1551-1675

48,50

486-560

24,25

1676-1800

50,50

561-640

26,25

1801-1950

53,25

641-720

28,25

1951 ve üstü

56,25

721-780

30,50SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)