Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

KEK Eşbaşkanlıkları Hakkında Başbakanlık Genelgesi (No : 2005/1)

Dokümanın Başlığı
:
KEK Eşbaşkanlıkları Hakkında Başbakanlık Genelgesi (No : 2005/1)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
25 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Genelge

Başbakanlıktan:

Konu:KEKEşbaşkanlıkları

Genelge

2005/1

Ülkemizle diğer ülkeler arasında Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarında uyulacak usul ve esaslar 17 Şubat 2003 tarihli ve 2003/8 sayılı Genelge ile belirlenmiş ve Hükümet üyelerinin Türk heyeti başkanlığını üstlenmeleri uygun görülen ülkeler, 2003/34, 2003/43 ve 2003/45 sayılı Genelgeler ile duyurulmuştur.

2003/34 sayılı Genelge eki listenin Devlet BakanıKürşadTüzmen'eait bölümü, aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

RecepTayyipERDOĞAN

Başbakan

ADI VE SOYADI

BAKANLIĞI

KEKKONUSUNDA GÖREVLENDİRİLDİĞİ

ÜLKELER

ÜLKE

SAYISI

KÜRŞAD TÜZMEN

DEVLET BAKANI

Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, İran, RusyaFed, Romanya, Suriye, Ukrayna, Gürcistan, Moğolistan, Libya, Yunanistan

12SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)