Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

Dokümanın Başlığı
:
- Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
19 Ocak 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31013
Resmi Gazete Görüntüsü
:


19 Ocak 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31013

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MAKİNE TESİSATI GENEL TASARIM TEKNİK

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 123 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamakla yükümlü oldukları şartnamelerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ve 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi

MADDE 3 –(1) Makina Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi bu Tebliğin Ek-1’inde düzenlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınızSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)