Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Dokümanın Başlığı
:
Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
23 Haziran 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


23 Haziran 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26561

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C.

BAŞBAKANLIK 22 Haziran 2007

B.02.0.PPG.0.12-305-7781

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

23 Haziran 2007 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

-----

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI 22 Haziran 2007

B.01.0.KKB.01-06-133-2007-464

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Haziran 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7781 sayılı yazınız.

23 Haziran 2007 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANISORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)