Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2007-25)

Dokümanın Başlığı
:
Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2007-25)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
20 Ağustos 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


20 Ağustos 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26619

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/25)

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 - (1) 20/11/1989 tarihli ve 20348 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 6056 "Antenler Taşınabilir Radyo ve Televizyon Alıcılarında Kullanılan Teleskopik Antenler", 19/11/1989 tarihli ve 20347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 6053 "Antenler 30 MHz 1000 MHz Frekans Bölgesinde Ses ve Televizyon Yayınlarını Almakta Kullanılan Harici Antenler" ve 25/10/1989 tarihli ve 20323 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 6057 "Antenler-Oto Radyo Antenleri" standardları, Türk Standardları Enstitüsünce ekte yer aldığı şekilde revize edilmiştir. Bu revizyon metinleri, Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacak ve bu geçiş süresi sonunda eski metinler uygulamadan kaldırılacaktır.

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Devamı içintıklayınızSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)