Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2005/8)

Dokümanın Başlığı
:
- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2005/8)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Mayıs 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Tebliğ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2005/8)

Madde 1 -Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2- Bakanlığımızca, değişik tarihlerde mecburi uygulamaya konulmuş bulunan ekli listedekistandardlar mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

1 - TS 44 EN 60598-2-8 Aydınlatma Armatürleri Bölüm 2: ÖSG-2002-52 02.08.2002-24834

İlgili Özellikler-Kısım 8- Elektrikli

El Lambaları

2 - TS 277 EN 60742 AyırmaTransformatörleri ve Güvenlik MS.98/66-67 04.09.1998-23453

AyırmaTransformatörleri-Kurallar

3 - TS 374 EN 60335-2-23 Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri ÖSG-99/71-72 19.07.1999-23760

Yerlerde Kullanılan Elektrikli

Cihazlar İçin-Bölüm 2.23: Deri


>veya Saç Bakım Cihazları İçin

Özel Kurallar

4 - TS 433 EN 60335-2-80 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri MS.98/99-100 26.11.1998-23535

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-

Bölüm 2.80: Vantilatörler İçin Özel Kurallar

5 - TS 805 EN 60155 FluoresanLâmbalar İçin Işıltılı Yol Vericiler MS.98/64-65 10.08.1998-23429

6 - TS 895 EN 60188 Lambalar-Yüksek Basınçlı Cıva ÖSG-99/60-61 19.07.1999-23760

Buharlı Kısım Bir-Deney Kuralları

7 - TS 897 EN 60192 Lambalar-Alçak Basınçlı ÖSG-2001/87-88 10.08.2001-24489

Sodyum Buharlı

8 - TS 1056 EN 60252 Kondansatörler-Alternatif Akım MS.97/86-87 02.10.1997-23138

Motorları İçin

9 - TS 1058 EN 60947-2 Alçak Gerilim Anahtarlama MS.98/91-92 25.10.1998-23504

Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 2:

Devre Kesiciler

10 - TS 1472 EN 61058-1 Anahtarlar - Elektrikli Cihazlar İçin MS. 97/73-74 19.08.1997-23085

Bölüm 1: Genel Kurallar


>11 - TS 2000 EN 60335-1 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde ÖSG-2000/93-94 25.07.2000-24120

Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin Bölüm 1: Genel Kurallar

12 - TS 2001 EN 60335-2-2 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri MS.2000/7-8 21.01.2000-23940

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2..2: Elektrik Süpürgeleri

ve Su Emmeli Temizleme Cihazları

İçin Özel Kurallar

13 - TS 2002 EN 60335-2-3 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri MS.99/15-16 04.04.1999-23656

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2.3: Elektrikli Ütüler İçin

Özel Kurallar

14 - TS 2003 EN 60335-2-6 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri ÖSG-2000/86-87 25.07.2000-24120

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin Bölüm 2.6: Ev Tipi Pişirme Ocaklı

Fırınlar, Pişirme Ocakları, Fırınlar ve

Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar

1 5 - TS 2004 EN 60335-2-7 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri MS.99/14-15 02.04.1999-23654


>Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2.7: ÇamaşırMakinaları

İçin Özel Kurallar

16 - TS 2005 EN 60335-2-9 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri ÖSG-2002/03 19.02.2002-24676

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2.9: Kızartıcılar, Izgaralar

ve Benzeri Taşınabilir Pişirme

Cihazları İçin Özel Kurallar

17 - TS 2060 EN 60335-2-13 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri MS.99/9-10 05.04.1999-23657

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2.13: Yağlı Derin Kızartıcılar,

Kızartma Tavaları ve Benzeri Cihazlar İçin

Özel Kurallar

18 - TS 2061 EN 60335-2-14 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri ÖSG-2000/87-88 25.07.2000-24120

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2.14: Elektrikli Mutfak

Makinalarıİçin Özel Kurallar

19 - TS 2219 EN 60400 Duylar-Tüp BiçimliFluoresan MS.98/87-88 04.09.1998-23453

Lâmbalar veYolvericileriİçin

20 - TS 2225 EN 60335-2-24 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan ÖSG-2000/8-9 24.01.2000-23943


>Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik

Kuralları Bölüm 2.24- Soğutucular,

Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar

İçin Özel Kurallar

21 - TS 3431 EN 60335-2-74 Güvenlik Kuralları-Evlerde ve Benzeri MS.97/5-7 14.03.1997-22933

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin

Bölüm 2.74 - Taşınabilen Daldırmalı Isıtıcılar İçin

Özel Kurallar

22 - TS 3741 EN 60974-12 Ark Kaynağı Donanımı-Bölüm 12: ÖSG-99/41-42 19.07.1999-23760

Kaynak Kabloları İçin Bağlayıcı

Çifti Düzenleri

23 - TS 4788 EN 60335-2-15 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri MS.98/62-63 27.08.1998-23446

Yerlerde Kullanılan Elektrikli

Cihazlar İçin Bölüm 2.15-Sıvı

Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallar

24 - TS 4915 EN 60669-1 Anahtarlar-Ev ve Benzeri Yerlerdeki MS.98/86-87 04.09.1998-23453

Sabit Elektrik Tesisatları İçin-Bölüm 1:

Genel Kurallar

25 - TS 5018 EN 60898 Devre Kesiciler - Ev Tipi ve Benzeri MS.96/21-22 04.04.1996-22601


>Tesisatlarda Aşırı Akıma Karşı Koruma

İçin Kullanılan

26 - TS 5107 EN 60335-2-30 Güvenlik Kuralları Ev ve Benzeri ÖSG-99/44-45 19.07.1999-23760

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin Bölüm 2-30:Oda Isıtıcıları İçin

27 - TS 5300 EN 60320-2-1 Cihaz Fiş-Prizleri-Ev Tipi ve Benzeri MS.97/57-58 01.08.1997-23067

Genel Amaçlar İçin Bölüm 2-1

DikişMakinelerıFiş-Prizleri

Özel Kurallar

28 - TS 5590 EN 60051-2 Elektriksel Ölçü Aletleri ve MS.97/71-72 25.08.1997-23091

Aksesuarları-Doğrudan Harekete

GeçenAnalogGöstergeli- Bölüm 2:

Ampermetreler ve Voltmetreler İçin

Özel Kurallar

29 - TS 5591 EN 60051-3 Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları- MS.97/52-53 26.08.1997-23092

Doğrudan Harekete GeçenAnalogGöstergeli

Bölüm 3:VatmetrelerveVarmetrelerİçin

Özel Kurallar

30 - TS 5592 EN 60051-4 Elektriksel Ölçü Aletleri ve MS 97/69-70 18.08.1997-23084

Aksesuarları - DoğrudanHaraketeGeçen

AnalogGöstergeli - Bölüm 4:Frekansmetreler

İçin Özel Kurallar

31 - TS 5593 EN 60051-6 Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları- MS.97/64-65 29.07.1997-23064

Doğrudan Harekete GeçenAnalog

Göstergeli Bölüm 6:Ohmmetreler

(Empedansmetreler) ve İletkenlik

Ölçerler İçin Özel Kurallar

32 - TS 5594 EN 60051-5 Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları- MS. 97/70-71 25.08.1997-23091

Doğrudan Harekete GeçenAnalog

Göstergeli- Bölüm 5:Fazmetreler, Güç

Faktörü Ölçerler veSenkroskoplarİçin

Özel Kurallar

33 - TS 6844 EN 60335-2-35 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri MS.93/25-26 15.3.1993-21525

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin Bölüm 2-35: Ani Su Isıtıcıları İçin

Özel Kurallar

34 - TS 7425 EN 60730-1 Otomatik Kontrol Düzenleri- Elektrikli- MS.97/74-75 01.08.1997-23066

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan

Bölüm 1: Genel Kurallar

35 - TS 7936 EN 60335-2-40 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri ÖSG-2001/73-74 18.07.2001-24466

Yerlerde Kullanılan Elektrikli

Cihazlar İçin - Bölüm 2-40:

Elektrikli Isı Pompaları,İklimlendirme

Cihazları ve Nem Alıcılar İçin Özel

Kurallar

36 - TS 8511 EN 60662 Lambalar-Yüksek Basınçlı ÖSG-2002/74 14.01.2003-24993

Sodyum Buharlı

37 - TS 8700 EN 60598-2-3 Aydınlatma Armatürleri Bölüm 2: MS 97/39-40 10.06.1997-23015

Özel Kurallar Kısım Üç: Sokak ve

Cadde Armatürleri

38 - TS 8706 EN 60598-2-17 Aydınlatma Armatürleri Bölüm ÖSG-2000/64-65 18.06.2000-24083

2:Özel Kurallar-Kısım 17: Sahne

Sahne Işıklandırması, Televizyon,

Film ve Fotoğraf Stüdyoları İçin

(Bina Dışı ve Bina İçi)

39 - TS 9569 EN 60357 Lambalar Tungsten Halojen MS.99/20-21 25.03.1999-23650

(Taşıt Lambaları Dışında)

40 - TS 9756 HD 21.1 S3 Kablolar-PolivinilKlorür Yalıtımlı- ÖSG-2000/34-35 26.02.2000-23976

Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V

Olan Bölüm 1: Genel Özellikler

41 - TS 9757 HD 21 2 S3 Kablolar-PolivinilKlorür Yalıtımlı- ÖSG-2000/60-61 29.05.2000-24063

Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V

Olan Bölüm 2 - DeneyMetodları

42- TS 9758 HD 21.3 S3 Kablolar-PolivinilklorürYalıtımlı- MS.98/59-60 09.08.1998-23428

Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V

Olan Bölüm 3-Sabit Tesisat İçin

Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar

43 - TS 9759 HD 21.4 S2 Kablolar-PolivinilKlorür Yalıtımlı- MS. 97/29-30 07.06.1997-23012

Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V

Olan Bölüm 4-Sabit Tesisat İçin Kılıflı

Kablolar

44 - TS 9760 HD 21.5 S3 Kablolar-PolivinilKlorür Yalıtımlı- MS. 98/61-62 12.08.1998-23431

Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V

Olan Bölüm 5: Bükülgen Kablolar

(Kordonlar)

45 - TS 9761 EN 50214 Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar MS.98/55-56 05.08.1998-23424

46 - TS 9762 NO 22.1 S3 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi ÖSG-2000/33-34 26.02.2000-23976

En çok 450/750 V olan-Bölüm 1:

Genel Özellikler

47 - TS 9764 HD 22.3 S3 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2000/19-20 09.02.2000-23959

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 3: Isıya Dayanıklı Silikon

Yalıtımlı Kablolar

48 - TS 9765 HD 22.4 S3 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2001/43-44 07.07.2001-24455

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 4: Kordonlar ve Bükülgen

Kablolar

49 - TS 9766 HD 360 S2 Kablolar-Normal Kullanımlar İçin MS.98/57-58 05.08.1998-23424

Kauçuk YalıtımlıDairiesAsansör

Kabloları

50 - TS 9767 HD 22.6.S2 Kablolar -Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2000/79-80 17.07.2000-24111

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 6-Ark Kaynak Kabloları

51 - TS 9845 HD 586.1 S1 Beyan Gerilimi 750V'uGeçmeyen MS.98/76-77 20.08.1998-23439

Mineral Yalıtımlı Kablolar Bölüm 1:

Kablolar

52 - TS 10487 EN 60998-2-1 Bağlama Düzenleri (Klemensler)- MS.97/83-84 26.08.1997-23092

Ev ve Benzeri Yerlerdeki Alçak Gerilim

Devreleri İçin Bölüm 2.1: Vidalı Sıkıştırma

Üniteleri Bulunan Bağımsız Birimler Halindeki

Bağlama Düzenleri İçin Özel Kurallar

53 - TS 11300 EN 60335-2-5 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri MS.99/11-12 05.04.1999-23657

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin Bölüm 2.5: BulaşıkMakinalarıİçin

Özel Kurallar

54 - TS EN 50146 Kablolar-Kablo Bağları-Elektrik ÖSG-2003/30 02.05.2003-25096

Tesisatları İçin

55 - TS EN 60335-2-11 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri MS.99/ 8-9 02.04.1999-23654.

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin Bölüm 2-11: Tamburlu Kurutucular

İçin Özel Kurallar

56 - TS EN 60335-2-17 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri ÖSG-2001/70-71 15.08.2001-24494

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin Bölüm 2-17: Elektrikli Battaniyeler,

Yastıklar ve Benzeri Bükülebilir Isıtıcılar

İçin Özel Kurallar

57 - TS EN 60335-2-26 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri ÖSG-2001/28-29 02.05.2001-24390

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin Bölüm 2-26 Zaman Saatleri İçin

Özel Kurallar

58 - TS EN 60335-2-31 Güvenlik Kuralları-Evlerde ve Benzeri MS.99/12-13 06.04.1999-23658

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2.31: Ocak Üstü Elektrikli

Davlumbazlar İçin Özel Kurallar

59 - TS EN 60335-2-42 Güvenlik Kuralları-Evlerde ve Benzeri ÖSG-99/58-59 04.07.1999-23745

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2.42:Ticari, Elektrikli,

ZorlamalıKonveksiyonluFırınlar,

Buharlı Pişiriciler ve Buharlı

KonveksiyonluFırınlar İçin Özel

Kurallar

60 - TS EN 60335-2-44 Güvenlik Kuralları-Evlerde ve Benzeri ÖSG-2000/101-102 07.11.2000-24223

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2.44: Elektrikli Ütü

Makineleri İçin Özel Kurallar

61 - TS EN 60335-2-45 Güvenlik Kuralları-Evlerde ve Benzeri ÖSG-2001/45-46 30.06.2001-24448

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2.45: Elektrikli Taşınabilir

Isıtma Aletleri ve Benzeri Cihazlar İçin

Özel Kurallar

62 - TS EN 60335-2-47 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri ÖSG-2001/71-72 13.08.2001-24492

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2-47: Ticari Elektrikli

Kaynatma Kazanları İçin Özel Kurallar

63 - TS EN 60335-2-73 Güvenlik Kuralları-Evlerde ve Benzeri ÖSG-2001/74-75 16.07.2001-24464

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin-Bölüm 2.73: Sabit Daldırma Tipi

Isıtıcılar İçin Özel Kurallar

64 - TS EN 60335-2-28 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri ÖSG-2001/46-47 30.06.2001-24448

Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar

İçin Bölüm 2-28 DikişMakinalarıİçin

Özel Kurallar

65 - TS EN 60920 Balastlar-Tüp BiçimliFluoresanLambalar ÖSG-99/56-57 04.07.1999-23745.

İçin-Genel ve Güvenlik Kuralları

66 - TS EN 60922 Balastlar-Boşalmalı Lambalar İçin ÖSG-99/57-58 04.07.1999-23745

(Tüp BiçimliFluoresanLambalar Dışında)-

Genel ve Güvenlik Kuralları

67 - TS EN 60968 Lambalar-Kendinden Balastlı-Genel ÖSG-2002/49 24.08.2002-24860

Aydınlatmada Kullanılan-Güvenlik

Özellikleri

68 - TS EN 61184 Lamba Duyları -Süngülü MS.99/21-22 03.04.1999-23655

69 - TS 7206 EN 60309-2 Fişler, Prizler, Ara Fiş-Prizler-Sanayide MS.97/77-78 02.09.1997-23098

Kullanılan Bölüm 2- Kontak Çubuklu ve Kontak

Yuvalı Fiş-Prizlerin Boyutsal Olarak Aralarında

Değiştirilebilme Kuralları

70 - TS 7205 Fişler, Prizler, Ara Fiş-Prizler Mec.St.91/58-59 22.5.1991-20878

(Sanayide Kullanılan)

71 - TS 289 EN 60238 Lamba Duyları- Edison Vidalı MS.97/75-76 26.08.1997-23092

72 - TS 86 EN 60269-1 Sigortalar-Alçak Gerilimli-Bölüm 1: MS.98/81-82 14.09.1998-23463

Genel Kurallar

73 - TS 5117 Cihaz Fiş ve Prizleri Evlerde ve FKS-89/20-20 23.7.1989-2023

Benzeri Yerlerde Kullanılan (Genel)

74 - TS HD 21.7 S2 Kablolar -PolivinilKlorür Yalıtımlı - MS.97/30-31 07.06.1997-23012

Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 7: İletken Sıcaklığı 90°C Olan İç

Bağlantılar İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar

75 - TS HD 21.8.S2 Kablolar-PolivinilKlorür Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2003/28 05.05.2003-25099

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 8:

Dekoratif Zincirler İçin Tek Damarlı

Kılıfsız Kablolar

76 - TS HD 21.9 S2 Kablolar -PolivinilKlorür Yalıtımlı - MS.97/43-44 10.06.1997-23015

Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 9: Düşük Sıcaklıklardaki

Tesisatlar İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablo

77 - TS HD 21.10 S2 Kablolar-PolivinilKlorür Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2003/29 05.05.2003-25099

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 10: Uzatılabilir Uçlar

78 - TS HD 21.12 S1 Kablolar-PolivinilKlorür Yalıtımlı-Beyan MS.98/58-59 06.08.1998-23425

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 12-Isıya Dayanıklı Bükülgen

Kablolar (Kordonlar)

79 - TS HD 21.13.S1 Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan MS.98/77-78 25.08.1998-23444

Kablolar-PolivinilKlorür Yalıtımlı

Bölüm 13: İki Veya Daha Fazla İletkeni

Olan Yağa Dayanıklı PVC Kılıflı Kablolar

80 - TS HD 22.7 S2 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2000/78-79 15.07.2000-24110

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 7: İletken Sıcaklığı 110°C

İç Bağlantılar İçin Isıya Dayanıklılığı

Artırılmış Kablolar

81 - TS HD 22.8.S2 Kablolar - Kauçuk Yalıtımlı - ÖSG-2000/80-81 16.07.2000-24111

Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 8: Dekoratif Zincirler İçin

Polikloroprenveya Eşdeğer Sentetik

ElastomerKılıflı Kablo

82 - TS HD 22.9 S2 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2000/63-64 18.06.2000-24083

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 9: Sabit Bağlantılar İçin Duman

veKorozifGaz Emisyonu Düşük Olan

Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar

83 - TS HD 22.10.S1 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2000/62-63 18.06.2000-24083

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 10: EPR Yalıtımlı ve Poliüretan

Kılıflı Bükülgen Kablo

84 - TS HD 22.11.S1 Kablolar - Kauçuk Yalıtımlı- ÖSG-2001/43-44 02.07.2001-24450

Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 11:EvaKordonlar ve Bükülgen

Kablolar

85 - TS HD 22.12.S1 Kablolar - Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2001/72-73 18.07.2001-24466

Gerilimi En Çok/450/750 V

Olan Bölüm 12-Isıya DayanıklıEpr

Kordonları ve Bükülgen Kablolar

86 - TS HD 22.13 S1 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2002/22 08.05.2002-24749

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 13: Duman veKorozifGaz

Emisyonu Düşük Olan Çapraz Bağlı

PolimerYalıtımlı ve Kılıflı Tek Damarlı

ve Çok Damarlı Bükülgen Kablolar

87 - TS HD 22.14 S1 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2001/40-41 27.06.2001-24445

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 14: Yüksek Bükülgenlik

Gerektiren Uygulamalar İçin Kordonlar

88 - TS HD 22.15 S1 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2001/41-42 30.06.2001-24448

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 15: Isıya Dayanıklı Silikon

Kauçuk Yalıtımlı ve Kılıflı Çok Damarlı

Kablolar

89 - TS HD 22.16 S1 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan ÖSG-2002/21 08.05.2002-24749

Gerilimi En Çok 450/750 V Olan

Bölüm 16: Suya DayanıklıPolikloropren

veya Eşdeğer SentetikElastomerKılıflı

Kablolar

90 - TS 50 Eriyen Telli Alçak GerilimSigortları- FKS-88/2-2 27.3.1988-19767

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan

(D-Sigortaları)

91 - TS IEC 614-2-4 Borular-Elektrik Tesisatları İçin Bölüm 2: MS.97/85-86 23.10.1997-23149

Özel Kurallar Kısım 4: Yalıtkan

Malzemeden Yapılmış Eğilebilir

Enine Esnek Borular

92 - TS 804 Güç Kondansatörleri FKS-88/4-4 28.3.1988-19768

93 - TS 898 Lamba Balastları-Alçak Basınçlı Sodyum MS.95/112-113 26.01.1996-22535

Buharlı Lambalar İçin

94 - TS 2846 Elektrik İç Tesisatında Kullanılan 7.2.1978-7/14588 24.2.1978 - 16210

Ağır Yüke Dayanıklı Sert PVC A,

Borular,Av- Borular ve Boru Ek

Parçaları

95 - TS 2862 Elektrik İç Tesisatında Kullanılan 27.2.1978-7/14897 23.3.1978- 16237

PVC Bükülgen B-Borular veMuflar

96 - TS 3065 Elektrik iç Tesisatında Kullanılan 7.8.1978-7/16268 24.10.1978-16444

PVC Bükülgen AB-Borular veMuflar

97 - TS 4030 IEC 614-2-2 Borular-Elektrik Tesisatları İçin Bölüm 2: MS.97/72-73 19.08.1997-23085

Özel Kurallar Kısım İki: Yalıtkan

Malzemeden YapılmışRijitDüz Borular

98 - TS 5344 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan FKS-89/120-120 6.2.1989-20072

Elektrikli Merkezkaç Çamaşır Sıkma

makinaları,

99 - TS 896 Lamba Balastları - Yüksek Basınçlı MS.93/39-40 9.5.1993-1576

Cıva Buharlı

100 - TS 3777 Ark Kaynağı Güç Üniteleri, Cihaz ve Mec.Stan. 90/56-5713.08.1990-20604

Donanımları Bölüm-2 Örtülü Elektrot-

larlaElle Yapılan Metal Ark Kaynağı

ve Tığ Kaynağı İçin Hava Soğutmalı

Güç Üniteleri

101 - TS 10383 Kondansatörler Tüp BiçimliFluoresan Mec.St.93/51-52 08.06.1993-21601

ve Diğer Boşanmalı Lamba Devrelerinde

Kullanılan

102 - TS 461 EN 60521 Sayaçlar-Alternatif Akım Aktif MS.99/24-25 25.04.1999-23676

Enerji İçin 0,5; 1 ve 2 Sınıfı

103 - TS 620 Akım Transformatörleri 4.12.1973-7/7591 28.1.1974-14782

104 - TS 718 Gerilim Transformatörleri 4.12.1973-7/7591 19.1.1974-14773

105 - TS 2212prEN60335-2-21 Güvenlik Kuralları-Ev ve MS.99/19-20 01.04.1999-23653

Benzeri Yerlerde Kullanılan

Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2.21:

Depolu Su Isıtıcıları İçin Özel Kurallar

106 - TS EN 60687 Sayaçlar-Aktif Enerji İçin-Alternatif Akım ÖSG-2002/20 10.04.2002-24722

StatikWatt-Saat Metreler

(Sınıf 0,2 S ve 0,5 S)

107 - TS 368 TarımMakinaları-Diskler ÖSG-2001/49-50 27.06.2001-24445

108 - TS 514 Pompalar (Düşey Milli Türbin) 19.6.1978-7/15835 24.10.1978-16444

109 - TS 515 Pompalar-Santrifüj-Isıtma ve Kullanma: ÖSG-2001/77-78 13.07.2001-24461

Sıcak Su Tesislerinde Su Dolaşımı İçin

Kullanılan (Anma Tesislerinde Su Dolaşımı İçin Kullanılan

(Anma Gücü 200Watt'dan(Hariç) 1000Watt'a(Dahil)

Kadar Olan)

110 - TS 732 FlanşlıDöner Elektrik Makinelerinin FKS-84/34-36 10.01.1985-18631

Boyutları ve Anma Güçleri

111 - TS 857 ISO 8720 Karayolu Taşıtları-Binek Taşıtları- ÖSG-2000/69-70 03.07.2000-24098

Mekanik Krikolar - Özellikler

112 - TS 1137 TarımMakinaları- Kulaklı Pulluklar MS-95/20-21 22.5.1995-22290

Uç Demirleri

113 - TS 2067 ISO 11530 Karayolu Taşıtları - Hidrolik Krikolar -Özellikler ÖSG-2000/70 03.07.2000-24098

114 - TS 2384 TarımMakinaları-Kültüvatörler,Traktörler İçin MS95/19- 22.5.1995-22290

115 - TS 3550 IEC 60879 Vantilatörler-Elektrikli ve Bunların ÖSG-99/64-65 19.07.1999-23760

Hız Regülatörlerinin Performansı ve Yapılışı

116 - TS 3890 TarımMakinaları-Çapa Ayaklar (Traktörler İçin) MS.95/102-103 16.9.1995-22406

117 - TS 6161 Taşınabilir Motorlu Zincirli Testereler FKS-89/27-27 31.7.1989-20238

118 - TS 9377 Takım Tezgahları-Torna Aynaları-Elle Kumandalı MS.94/14-15 28.2.1994-21863

119 - TS 11146 Pompalar-Dalgıç-Temiz Su İçin ÖSG-2000/38-39 26.02.2000-23976

120 - TS 12599 Pompalar-Dalgıç-Pis Su İçin ÖSG-99/79-80 25.07.1999-23766

121 - TS EN 115 Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar- MS.98/70-71 06.08.1998-23425

Güvenlik KurallarıKonstrüksiyonve Tesisatı İçin

122 - TS EN 255-4 İklimlendirmeCihazları, Sıvı Soğutma ÖSG-2000/103-104 21.12.2000-24267

Üniteleri ve Isı Pompaları- Elektrik Enerjisi

İle Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan-

Isıtma Çevrimi Bölüm 4: Hacim Isıtma ve

Kullanma Sıcak Suyu Ünitelerinin Özellikleri

123 - TS EN 814-3 İklimlendirmeCihazları ve Isı Pompaları- ÖSG-2000/104-105 21.12.2000-24267

Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen

Kompresörle Çalışan-Soğutma Çevrimi-

Bölüm 3: Özellikler

124 - TS EN 1151 Pompalar Santrifüj-Isıtma ve Kullanma: ÖSG-99/62-63 19.07.1999-23760

Sıcak Su Tesislerinde Su Dolaşımı İçin

Kullanılan-200W'aKadar-Özellikler,

Deneyler ve İşaretleme

125 - TS EN ISO 9905 Santrifüj Pompalar-Teknik Özellikler-Sınıf I ÖSG-2001/89-90 21.08.2001-24500

126 - TS EN ISO 9908 Santrifüj Pompalar-Teknik Özellikler-SınıfIll ÖSG-2001/89-90 21.08.2001-24500

127 - TS IEC 61029-2-2 Güvenlik Kuralları-Elektrik Motorlu ÖSG-2001/37-38 02.05.2001-24390

Taşınabilir Aletler İçin-Bölüm 2.2:

RadyalKollu Testereler İçin

Özel Kurallar

128 - TS IEC 61029-2-3 Güvenlik Kuralları-Elektrik Motorlu ÖSG-2001/17-18 11.03.2001-24339

Taşınabilir Aletler İçin-Bölüm 2.3:

Planya ve Kalınlık Tezgahları İçin

Özel Kurallar

129 - TS IEC 61029-2-4 Güvenlik Kuralları-Elektrik Motorlu ÖSG-2001/37-38 02.05.2001-24390

Taşınabilir Aletler İçin-Bölüm 2.4:

Masa Tipi Taşlama Tezgahları İçin Özel Kurallar

130 - TS IEC 61029-2-5 Güvenlik Kuralları-Elektrik Motorlu ÖSG-2001/17- 18 11.03.2001-24339

Taşınabilir Aletler İçin-Bölüm 2.5:

Şerit Testereler İçin Özel Kurallar

131 - TS IEC 61029-2-6 Güvenlik Kuralları-Elektrik Motorlu ÖSG-2001/37-38 02.05.2001-24390

Taşınabilir Aletler İçin-Bölüm 2.6:

Su Soğutmalı Elmas Uçlu Matkaplar

İçin Özel Kurallar

132 - TS IEC 61029-2-7 Güvenlik Kuralları-Elektrik Motorlu ÖSG-2001/17-18 11.03.2001-24339

Taşınabilir Aletler İçin-Bölüm 2.7:

Su Beslemeli Elmas Ağızlı Testereler

İçin Özel KurallarSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)