Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2006/9)

Dokümanın Başlığı
:
Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2006/9)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
30 Ekim 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


30 Ekim 2006 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26331

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARDIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ O: ÖSG-2006/09)

MADDE 1 - Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 -Bakanlığımızca değişik tarihlerde mecburi yürürlüğe konulmuş bulunan ekli listedeki standardlar mecburi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 -Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 -Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete tarih ve sayısı

TS 35 Kablo Yalıtıcı Kılıfları 10/5/1975- 15232

TS 8494 EN 60317-1 Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 1: ÖSG-2001/90-91 21/8/2001- 24500

Polivinil Asetal Emay Kaplı

Yuvarlak Kesitli Bakır Tel, 105 Sınıfı

TS 11251 EN 60317-3 Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 3: ÖSG-2001/90-91 21/8/2001- 24500

Poliester Emay Kaplı Yuvarlak

Kesitli Bakır Tel 155 Sınıfı

TS EN 60317-11 Sargı Telleri-Özellikler Bölüm 11: ÖSG-2001/90-91 21/8/2001- 24500

İpek Örtülü Demetlenmiş Lehimlenebilir

Poliüretan Emay Kaplı Yuvarlak Kesitli

Bakır Sargı Telleri, 130 SınıfıSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)