Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dokümanın Başlığı
:
- Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
25 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31609
Resmi Gazete Görüntüsü
:


25 Eylül 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31609

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –16/6/2017tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin TürlerineBiodizelHarmanlanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “birinci fıkrasında” ibaresi “birinci ve ikinci fıkralarında” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Rafinerici lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, lisanslı depolarda teslim edilenler de dâhil olmak üzere kara tankeri dolum üniteleri ile ikmal edilen motorinin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmişbiodizelinharmanlanmış olması zorunludur.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dağıtıcı lisansı” ibaresi “lisans” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Ocak” ibaresi “Mayıs” olarak değiştirilmiştir.


>“(2)Biodizelharmanlama yükümlülüğünü devralacak lisans sahibinin bu Tebliğ kapsamında ilgili yükümlülük döneminde;

a)Biodizelharmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,

b) Asgari 500m3biodizeliharmanlamış olması,

zorunludur.”

MADDE 3 –Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi1/1/2023tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğegirer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


>Tarihi

Sayısı

16/6/2017

30098

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/12/2018

30631

2-

29/3/2019

30729

3-

31/12/2020

31351En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)