Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
17 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü

Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 -27/6/2003 tarihli ve 25151 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin 37ncimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yüksek Lisans ve Doktora programlarının giriş sınavlarını kazanan, ancak; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 20ncimaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar nedeniyle bilimsel hazırlık programlarına alınması uygun görülen öğrenciler bu programa kaydedilirler."

Yürürlük

MADDE 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitü Müdürleri yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)