Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


OkanÜniversitesinden:

OkanÜniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmasına

DairYönetmelik

MADDE1 -14/2/2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okan ÜniversitesiLisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 -Lisansüstüdüzeyindeki eğitim ve öğretim programlarına göre, Yükseköğretim Kurulunun onayıile Türkçe veya İngilizce yapılır. İngilizce Yeterlik Sınavında başarı düzeyi,enstitüler tarafından belirlenir. Bu sınavda başarılı olmayan adaylar, OkanÜniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programına alınırlar. Bu öğrenciler, OkanÜniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programını izledikleri sürece, OkanÜniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgilihükümlerine uymakla yükümlüdürler."

Yürürlük

MADDE 2 -BuYönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 -BuYönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)