Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
30 Aralık 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA

ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 - 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinde yer alan muayene ve damgalama ücretleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ ÜCRETİ

YTL-YKrş/Adet

1. UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

1.1. Sınıf I Uzunluk Ölçüleri

1.1.1. Anma uzunluğu 20 m'ye kadar olanlar (20 m dahil) 30 YKrş

1.1.2. Anma uzunluğu 20 m'nin üzerinde olanlar 45 YKrş

1.2. Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

1.2.1. Anma uzunluğu 2 m'ye kadar olanlar (2 m dahil) 20 YKrş

1.2.2. Anma uzunluğu 2 m - 5 m arasında olanlar (5 m dahil) 20 YKrş

1.2.3. Anma uzunluğu 5 m - 20 m arasında olanlar (20 m dahil) 25 YKrş

1


.2.4. Anma uzunluğu 20 m'nin üzerinde olanlar 30 YKrş

1.3. Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1m - 2m) 30 YKrş

1.4. Kumpaslar 1 m'ye kadar (1 m dahil) 60 YKrş

1.5. Mikrometreler 1,2 YTL

2. HACİM ÖLÇEKLERİ

2.1. Yağ ölçekleri

2.1.1. Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 l dahil) 35 YKrş

2.1.2. Hacmi 2 - 5 litre olanlar (5 l dahil) 70 YKrş

2.1.3. Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar 1,5 YTL

2.2. Ölçü Etalonları (Akaryakıtlar için)

2.2.1. Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 l dahil) 2,5 YTL

2.2.2. Hacmi 20 litre olanlar 4 YTL

2.2.3. Hacmi 50-100 litre olanlar (100 l dahil) 7 YTL

2.2.4. Hacmi 100 litre den fazla olanlar 14 YTL

2.3. Kuru Daneli Madde Ölçekleri

2.3.1. Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 l dahil) 50 YKrş

2.3.2. Hacmi 10-50 litre olanlar (50 l dahil) 70 YKrş

2.3.3. Hacmi 100 litre olanlar 1 YTL

3


. ŞİŞELER

3.1. Beher Kalıp için 210 YTL

4. Kütle Ölçüleri

4.1. M3, M2 Sınıfı Kütleler

4.1.1. 50 g'a kadar olanlar (50 g dahil) 70 YKrş

4.1.2. 100 g - 5 kg arasında olanlar (5 kg dahil) 1 YTL

4.1.3. 10 kg - 20 kg olanlar 1,5 YTL

4.1.4. 50 kg'dan fazla olanlar (50 kg dahil) 2 YTL

4.2. M1 Sınıfı Kütleler

4.2.1. 1 kg'a kadar olanlar (1 kg dahil) 70 YKrş

4.2.2. 2 kg - 20 kg arasında olanlar (20 kg dahil) 1,5 YTL

4.2.3. 50 kg olanlar 2,5 YTL

4.2.4. 500 kg olanlar 6 YTL

4.2.5. 1000 kg olanlar 10 YTL

4.3. F1 ve F2 Sınıfı Kütleler

4.3.1. 100 g'a kadar olanlar (100 g dahil) 2 YTL

4.3.2. 200 g - 1 kg arasında olanlar (1 kg dahil) 2,5 YTL

4.3.3. 2 kg - 20 kg arasında olanlar (20 kg dahil) 3 YTL

4


.3.4. 50 kg'dan fazla olanlar (50 kg dahil) 5 YTL

4.4. E2 Sınıfı Kütleler

4.4.1. 50 g'a kadar olanlar (50 g dahil) 2,5 YTL

4.4.2. 100 g -1 kg arasında olanlar (1 kg dahil) 3 YTL

4.4.3. 2 kg - 10 kg'a kadar olanlar 3,5 YTL

4.4.4. 10 kg'dan fazla olanlar (10 kg dahil) 5 YTL

4.5. Karat Kütleler 15 YTL

4.6. Kütle Setleri (Bütün sınıflar için) 26 YTL

4.7. Etalonların Kira Ücreti (M1 Sınıfı)

4.7.1. 10 kg'lık etalon için (Adet/Gün) 70 YKrş

4.7.2. 20 kg'lık etalon için (Adet/Gün) 80 YKrş

4.7.3. 50 kg'lık etalon için (Adet/Gün) 1 YTL

4.7.4. 500 kg'lık etalon için (Adet/Gün) 4 YTL

5. TERAZİLER

5.1. I Sınıf Teraziler

5.1.1. Mekanik Teraziler 15,5 YTL

5.1.2. Elektronik Teraziler 20 YTL

5.2. II Sınıf Teraziler

5.2.1. Mekanik Teraziler 6 YTL

5.2.2. Elektronik Teraziler 15,5 YTL

5.3. III ve IV Sınıf Teraziler

5


.3.1. Mekanik Teraziler

5.3.1.1. Maksimum kapasitesi 5 kg'a kadar olan teraziler

(5 kg dahil) 3,5 YTL

5.3.1.2. Maksimum kapasitesi 5 kg - 50 kg arasında olanlar

(50 kg dahil) 5,5 YTL

5.3.1.3. Maksimum kapasitesi 50 kg-350 kg arasında olanlar

( 350 kg dahil) 6,5 YTL

5.3.1.4. Maksimum kapasitesi 350 kg-1500 kg arasında olanlar

(1500 kg dahil) 11 YTL

5.3.1.5. Maksimum kapasitesi 1500 kg-2900 kg arasında olanlar

(2900 kg dahil) 17,5 YTL

5.3.1.6. Maksimum kapasitesi 2900 kg-12.000 kg arasında olanlar

(12.000 kg dahil) 24 YTL

5.3.1.7. Maksimum kapasitesi 12.000 kg -30.000 kg arası olanlar

(30.000 kg dahil) 43,5 YTL

5.3.1.8. Maksimum kapasitesi 30.000 kg' ın üzerinde olanlar 70,5 YTL

5.3.2. Elektronik Teraziler

5.3.2.1. Maksimum kapasitesi 5 kg'a kadar olan teraziler

(5 kg dahil) 9 YTL

5.3.2.2. Maksimum kapasitesi 5 kg - 50 kg arası olanlar

(50 kg dahil) 14 YTL

5.3.2.3. Maksimum kapasitesi 50 kg-350 kg arasında olanlar

(


350 kg dahil) 17,5 YTL

5.3.2.4. Maksimum kapasitesi 350 kg-1500 kg arasında olanlar

(1500 kg dahil) 20 YTL

5.3.2.5. Maksimum kapasitesi 1500 kg-2900 kg arasında olanlar

(2900 kg dahil) 26 YTL

5.3.2.6. Maksimum kapasitesi 2900 kg-12.000 kg arasında olanlar

(12.000 kg dahil) 46,5 YTL

5.3.2.7. Maksimum kapasitesi 12.000 kg -30.000 kg arasında olanlar

(30.000 kg dahil) 54 YTL

5.3.2.8. Maksimum kapasitesi 30.000 kg'ın üzerinde olan 94 YTL

5.4 Otomatik Teraziler (Demiryolu raylarında bulunan teraziler) 117 YTL

5.5. Hububat Muayene Aleti

5.5.1. 2 kg'a kadar olanlar (2 kg dahil) 3,5 YTL

5.5.2. 2 kg'dan fazla olanlar 5,5 YTL

6. GAZ SAYAÇLARI

6.1. Doğalgaz Sayaçları

6.1.1. G4 Sınıfına kadar olan gaz sayaçları (G4 dahil) 3,5 YTL

6.1.2. G6 Sınıfı sayaçlar 3,5 YTL

6.1.3. G10 - G25 sınıfı sayaçlar 4,5 YTL

6.1.4. G40 - G65 sınıfı sayaçlar 7 YTL

6.1.5. G100 - G160 sınıfı sayaçlar 10 YTL

6.1.6. G250 - G400 sınıfı sayaçlar 13 YTL

6.1.7. G650 - G1600 sınıfı sayaçlar 17 YTL

6.1.8. G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar 20 YTL

6.1.9. G10000 ve üstü 29 YTL

6.1.10 G4 sınıfına kadar ön ödemeli doğalgaz sayaçları 4 YTL

6.1.11. Rotary tipi ön ödemeli doğalgaz sayaçları 20,5 YTL

6.1.12. Basınç düşürme istasyonlarındaki ölçüm ekipmanları

(orifis plakalar) 29 YTL

6.2. Havagazı Sayaçları

6.2.1. Anma debisi 50 m3/h'e kadar olan sayaçlar (50 m3 /h dahil) 5,5 YTL

6.2.2. Anma debisi 50 m3/h'den fazla olan sayaçlar 10 YTL

7. SU SAYAÇLARI

7.1. Anma debisi (Qn) 10 m3 /h'e kadar olan sayaçlar 70 YKr

7.2. Anma debisi (Qn)10 m3 /h - 50 m3 /h olan sayaçlar 1,5 YTL

7.3. Anma debisi (Qn) 50 m3 /h - 100 m3 /h olan sayaçlar 3 YTL

7.4 Anma debisi (Qn)25 m3 /h'e kadar olan kombine su sayaçları 3,5 YTL

7.5. Anma debisi (Qn) 25 m3 /h'den fazla olan kombine su

sayaçları 6,5 YTL

7.6. Ön ödemeli ev tipi su sayaçları(10 m3 /h dahil) 2 YTL

7.7. Ön ödemeli sanayi tipi su sayaçları (10 m3 /h üstü) 4 YTL

8. AREOMETRELER 2,5 YTL

9. ELEKTRİK SAYAÇLARI

9.1. Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları 2 YTL

9.2. Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları 2,5 YTL

9.3. Mekanik reaktif enerji sayaçları 2,5 YTL

9.4. Tek fazlı etalon sayaçlar 13 YTL

9.5. Üç fazlı etalon sayaçlar 18,5 YTL

9.6. Tek fazlı elektronik sayaçlar 2 YTL

9.7. Üç fazlı elektronik sayaçlar 2,5 YTL

9.8. Elektronik Aktif / Reaktif (Kombimetre) sayaçlar 15,5 YTL

10. ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

10.1. Akım Transformatörleri

10.1.1. Primer 100 Amper'e kadar olan 6,5 YTL

10.1.2. Primer 500 Amper'e kadar olan transformatörler 10 YTL

10.1.3. Primer 500 Amper'den yukarı olan transformatörler 13 YTL

10.2. Gerilim Transformatörleri

10.2.1. Primer 120 Volt'a kadar olan transformatörler 6,5 YTL

10.2.2. Primer 120 Volt'tan yukarı olan transformatörler 10 YTL

11. TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

11.1. Taksimetre ve naklimetre bekleme ve tur 7,5 YTL

12. LPG SAYAÇLARI

12.1. LPG sayaçları

(Qmax=80 l/dak'ya kadar olan sayaçlar) 18,5 YTL

12.2. Tanker sayaçları

(Qmax=500 l/dak'ya kadar olan sayaçlar) 29 YTL

12.3. Depo tipi sayaçlar

(Qmax=500 l/dak'dan büyük sayaçlar için) 58 YTL

12.4.Kontrol etalonu (Mastermetre) 24 YTL

13. SU SATIŞ POMPALARI 10 YTL

14. AKARYAKIT SAYAÇLARI

14.1. Servis tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax=120 l/dak'ya kadar olan sayaçlar) 19 YTL

14.2. Tanker tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax= 750 l/dak'ya kadar olan sayaçlar) 30 YTL

14.3. Depo tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax = 750 l/dak'dan büyük olan sayaçlar için) 58 YTL

15. SÜT SAYAÇLARI

15.1 Tanker Tipi 30 YTL

15.2 Depo Tipi 50 YTL

16. SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞOTO DOĞALGAZ SAYAÇLARI 30 YTL

17. SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN SİSTEMLER

17.1 Akaryakıtın Kütlesel Ölçümünü Yapan Cihazlar 30 YTL

17.2 LPG' nin Kütlesel Ölçümünü Yapan Cihazlar 30 YTL

18.MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE

KULLANILAN CİHAZLAR 5 YTL

19. AYAR İSTASYONLARI

19.1. Elektrik Sayaçları Ayar İstasyonları

19.1.1. Monofaze Sayaçlar için 55 YTL

19.1.2. Trifaze Sayaçlar için 100 YTL

19.1.3. Elektronik sayaç ayar istasyonları 120 YTL

19.2. Su sayaçları Ayar İstasyonları

19.2.1. Anma debisi Qn= 10 m3 /h'e kadar olan sayaçlar için 50 YTL

19.2.2. Anma debisi 10 m3 /h'den büyük olan sayaçlar için 70 YTL

19.3. Doğalgaz ve Havagazı Sayaçları Ayar İstasyonu 130 YTL

20. KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER 4,5 YTL

21. YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR 6,5 YTL

22. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER) 4,5 YTL

Sadece tamir, imalat veya ithalat sonrası ilk muayenede olmak üzere, muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin Beyannamede belirtilen sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;

0 - 20 adet için % 100' ü

21 - 100 adet için % 80' i

101 - 500 adet için % 70' i

501 - 1000 adet için % 60' ı

1000 adetten fazlası için % 40' ı

oranında muayene ve damga ücreti alınır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)