Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2006/ÖİB-K-12 Sayılı Kararı

Dokümanın Başlığı
:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2006/ÖİB-K-12 Sayılı Kararı
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Eylül 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

9 Eylül 2006 CUMARTESİ

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26284

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

\n

KARAR

\n

TARİH:6/9/2006

\n

KARAR NO:2006/ÖİB-K-12

\n

KONU:Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Samsun Eski AcenteBinasının satışı.

\n

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca (İdare);

\n

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 30/10/1995 tarih ve 95/81 sayılı stratejiKararı gereğince özelleştirme çalışmaları devam eden Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (Şirket) tarafından, 4046 sayılı Kanun'un 4. maddesinin son fıkrasına istinaden İdarece verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirilen, Şirket mülkiyetindeki Samsun İli, Merkez İlçesi,Kale Mahallesi,KâzımpaşaCaddesi, 32/1 pafta, 44 ada, 2 parselde, kayıtlı 69,76 m2'lik arsa üzerinde bulunan ve geçmiş yıllarda (Denizcilik Bankası T.A.O. döneminde) Samsun Bafra Fenerleri Acente Binası olarak kullanılmakta iken, halen kirada bulunankargirbinanın satışı ihalesine ilişkin, Şirket Yönetim Kurulu'nun 13/6/2006 tarih ve 306/7 sayılı Kararı ile kabul edilen, 23/6/2006 tarih ve 2418 sayılı Şirket yazısı ile de İdare'ye gönderilen ihaleye ilişkin dokümanların incelenmesi sonucunda,ÖYK'nın13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararı ile verilen yetkiye istinaden;

\n

• Şirket mülkiyetindeki Samsun İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesi,KâzımpaşaCaddesi, 32/1 pafta, 44 ada, 2 parselde, kayıtlı 69,76 m2'lik arsa üzerinde bulunan Samsun Eski Acente Binasının 253.000,00.- (İkiyüzelliüçbin) YTL. peşin bedelle Saffet AYVAZ (Alıcı)'a satılmasına,

\n

>• Satış bedelinin tamamının 30 iş günü içerisinde ödenmesine,

\n

• Satış bedelinin ödenmesini müteakip, söz konusu taşınmazın devir ve tesciline ilişkin işlemlerin, gerekli izinler (Koruma Kurulu vb.) alındıktan sonra Şirket tarafından yürütülmesine,

\n

>• Alıcı'nın ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten ve/veya sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

\n

karar verilmiştir.

\n

\n

\nEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)