Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Revize Edilen TS 1075 Baş Lahana Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/49)

Dokümanın Başlığı
:
Revize Edilen TS 1075 Baş Lahana Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/49)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Ağustos 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


22 Ağustos 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26621

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

REVİZE EDİLEN TS 1075 BAŞ LAHANA STANDARDININ DIŞ TİCARETTE

ZORUNLU UYGULAMAYA KONULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/49)

MADDE 1 - (1) 20/3/1985 tarihli ve 18700 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile zorunlu uygulamaya konulan TS 1075 Baş Lahana Standardı Türk Standardları Enstitüsü tarafından revize edilmiş olup, Ek'te yer aldığı şekliyle dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmuştur.

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Devamı İçinTıklayınızSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)