Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etme-sine Dair Tezkere

Dokümanın Başlığı
:
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etme-sine Dair Tezkere
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

BAŞBAKANLIK 11 Mart 2005

B.02.0.PPG.0.12-305-3189

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Mart 2005 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı AliCOŞKUN'undönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri BakanıAbdülkadirAKSU'nunvekaletetmesiniyüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.

-----

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI 11 Mart 2005

B.01.0.KKB.01-06-65-2005-186

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Mart 2005 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3189 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Mart 2005 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı AliCOŞKUN'undönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri BakanıAbdülkadirAKSU'nunvekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANISORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)