Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dokümanın Başlığı
:
- Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
2 Aralık 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32387
Resmi Gazete Görüntüsü
:


2 Aralık 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32387

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

SÜT ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 27/6/2019 tarihli ve 30814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “ve çedar peynirini,” ibaresi “, çedar peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peynirini,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Beyaz peynir: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde edilen telemenin, tekniğine uygun olarak işlenmesiyle üretilen, üretim aşamalarındaki farklılıklara göre taze veya olgunlaştırılmış olarak tanımlanabilen, çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren salamuralı peyniri,

o) Hammadde: Peynir üretiminde kullanılan toplam süt proteini/kazein oranı bozulmamış inek, koyun, keçi, manda sütleri ile bu sütlerin uygun orandaki karışımlarını, rekonstitüe ve rekombine sütleri,

ö) İzmir tulum peyniri: Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa illerinde yetişen hayvanlardan elde edilen ve %50 koyun, %25 keçi ile %25 inek sütü kullanılarak yöreye özgü metotla üretilip en az 4 ay süre ile olgunlaştırılan peyniri,

p) Olgunlaşma: Her peynir çeşidinin kendine özgü yapı, tat ve aroma gibi özellikleri kazanabilmesi için belirli koşullarda ve belirli bir sürede geçirdiği fiziksel, mikrobiyolojik, enzimatik değişimler ve etkileşimler sonucu oluşan biyokimyasal olayların tümünü,


r) Tulum peyniri: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde edilen telemenin fermantasyonunu takiben ufalanıp tuzlanması, daha sonra gıdaya temasa uygun bir ambalaj malzemesine veya deri tulumlara sıkıca basılarak üretilen ve olgunlaştırıldıktan sonra piyasaya arz edilen çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren peyniri,

s) Urfa peyniri: Çiğ inek, koyun ve keçi sütlerinden veya bu sütlerin karışımı ile kendine özgü yöntemlerle üretilen, üretim sürecinin sonunda olgunlaştırılmamış/taze peyniri ve sertlik derecesine göre yarı sert ve sert olmak üzere salamurada olgunlaştırılmış peyniri,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “%75 nem oranını” ibaresinden sonra gelmek üzere “, beyaz peynir için en çok 4°C ve en çok %60 nem oranını, tulum peyniri ve İzmir tulum peyniri için en çok 3°C ve en çok %45 nem oranını, Urfa peyniri için -18°C’yi” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “ve çedar peyniri” ibaresi “, çedar peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peyniri” şeklinde ve “7.000” ibaresi “4.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve çedar peynirinde” ibaresi “, çedar peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peynirinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (1) numaralı alt bendine “7.000 ton” ibaresinden önce gelmek üzere “4.000 ila” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “çedar peyniri” ibaresinden sonra gelmek üzere “/beyaz peynir/tulum peyniri/İzmir tulum peyniri/Urfa peyniri” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 4- Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Tebliğ kapsamında, deriye basılmış tulum peynirleri lisanslı depolara alınmaz.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yağsız peyniraltı suyu tozu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peyniri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)