Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
27 Mayıs 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Yönetmelik

TürkAkreditasyonKurumundan:

TürkAkreditasyonKurumu Personel Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 -17/1/2001 tarihli ve 24290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TürkAkreditasyonKurumu Personel Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (k) bendinin ilk paragrafında yer alan "ekonomi" ve (1) numaralı alt bendinde yer alan "idari bilimler" ibareleri ile (1) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "idari bilimler" ibaresinden sonra gelmek üzere "sosyal bilimler" ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"Yönetici veya Uzman kadrolarına atanacaklarda, TürkAkreditasyonKurumunun çalışma alanları olan; Standardizasyon, Belgelendirme, Muayene ve Deney,LaboratuvarYönetimi,Kalibrasyonve Ölçme Tekniği,Akreditasyonkonularında en az 10 yıl çalışma tecrübesine sahip olan personelden, İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden;

a) Yurt içinde yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olanlardan,

b) Yurt dışında lisans seviyesi eğitiminden mezun olanlardan,

c) Yurt içinde lisans seviyesi eğitiminden mezun olduktan sonra yurt dışında yabancı dil hazırlık eğitimi sonrası üniversite, yüksek okul ve/veya akademilerde mesleki veya teknik eğitim görenler ile, yüksek lisans veya doktora yapanlardan,


>yabancı dil sınav şartı aranmaz."

MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin Ek: 1'inde yer alan İş Değerlemesi Cetvelinin 4) Yabancı Dil bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yönetim Kurulu tarafından kabul görmüş diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından alınacak puanların tekabül ettikleri seviyeler ile,

İngilizce, Almanca ve Fransızca'nın resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde;

a) Yurt dışında lisans seviyesi yüksek öğrenim görenler,

b) Lisans seviyesi yüksek öğrenimini yurt içinde tamamlayıp, yurt dışında yabancı dil hazırlık eğitiminden sonra üniversite, yüksekokul ve/veya akademilerde mesleki veya teknik eğitim görenler ile, yüksek lisans veya doktora yapanların görmüş oldukları eğitimin niteliği ve süresi,


>Yönetim Kurulunca değerlendirilerek tekabül ettikleri yabancı dil seviyelerinin faktör dereceleri belirlenir."

Yürürlük

MADDE 3 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 -Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)