Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/38)

Dokümanın Başlığı
:
Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/38)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

22 Ağustos 2006 SALI

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26267

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Tarım veKöyişleriBakanlığından:

\nTÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

\n

(TEBLİĞ NO: 2006/38)

\n

\n

MADDE 1 -(1)14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği'nin Ek-B' sinin 3nolubölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

\n"BÖLÜM 3

\n

Isıl işlem tesislerinin taşıması gereken şartlar:

\n

Isıl işlem tesislerinde aşağıda verilen ısıl işlem ekipmanları ve sistemin etkinliğini izleme prosedürü bulunmalıdır.

\n

-otomatik sıcaklık kontrolü veya kaydedicili termometre

\n

-yetersiz ısıtmayı önleyici otomatik kalibreli emniyet cihazı

\n

-ısıl işlem görmüş sütün tam ısıtılmamış sütle karışmasını önleyecek uygun basınç emniyet sistemi

\n

-kalış süresinin ölçülmesi"

\n

MADDE 2 -(1)Aynı Tebliğin "Çiğ Sütün Bileşimi" başlıklı Ek-D' si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

\n

\n

"EK D

\n

ÇİĞ SÜTÜN BİLEŞİMİ

\n

ProteinAsitlikYoğunluk

\n

en az (%, m/V)(süt asidi) (%, m/V)en az (m/V)

\n

>İnek2,80,135-0,201,028

\n

Koyun3,10,16-0,351,028

\n

Keçi2,80,15-0,281,026

\n

Manda5,50,14-0,221,028"

\n

\n

Yürürlük

\n

MADDE 3 - (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\nYürütmeMADDE 4 - (1)Bu Tebliğ hükümlerini Tarım veKöyişleriBakanı yürütür.

\n

\n

\n

\nEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)