Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/39)

Dokümanın Başlığı
:
Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/39)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

22 Ağustos 2006 SALI

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26267

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Tarım veKöyişleriBakanlığından:

\nTÜRK GIDA KODEKSİMADDE VE MALZEMELERDEKİ VİNİL KLORÜRMONOMER MİKTARI ANALİZ METODUTEBLİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

\n

(TEBLİĞ NO: 2006/39)

\n

\n

MADDE 1 -(1)22/3/2002 tarih ve 24703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği'nin "Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarının Belirlenmesi" başlıklı 1noluekinin"Madde ve malzeme örneklerinin hazırlanması" başlıklı 5.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

\n

"5.5.Madde ve malzeme örneklerinin hazırlanması:

\n

İkivialhazırlanır. Bir madde ve malzemeden elde edilmiş, küçük parçalara ayrılmış örnek 0.1mgduyarlılıkla 200mg'danaz olmayacak şekildevialleretartılır. Her birvialetartılan miktar eşit olmalıdır.Vialhemen kapatılır. Her birvialeörneğin her gramı için 10 mL veya10 gDMAyada 10 mL veya10 ginternalstandart çözeltisi eklenir.Viallerkapatılır ve 5.6'da anlatılan işlem uygulanır."

\n

Yürürlük

\n

MADDE 2 - (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\nYürütmeMADDE 3 - (1)Bu Tebliğ hükümlerini Tarım veKöyişleriBakanı yürütür.

\n

\n

\n

\n



SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)