Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Türkiye Atıcılık ve Avcılık, Türkiye Dans Sporu, Türkiye Hentbol, Türkiye Okul Sporları, Türkiye Oryantiring, Türkiye Karate, Türkiye Yüzme ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonlarına İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Kararlar

Dokümanın Başlığı
:
Türkiye Atıcılık ve Avcılık, Türkiye Dans Sporu, Türkiye Hentbol, Türkiye Okul Sporları, Türkiye Oryantiring, Türkiye Karate, Türkiye Yüzme ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonlarına İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Kararlar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
21 Eylül 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


21 Eylül 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26296

TEBLİĞ

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

1923 yılında kurulan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 13/9/2006 tarihli ve 285 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

-- • --

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

17/5/2006 tarihli ve 175 sayılı Bakanlık oluru ile kurulan Türkiye Dans Sporu Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 13/9/2006 tarihli ve 286 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

-- • --

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

1976 yılında kurulan Türkiye Hentbol Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 13/9/2006 tarihli ve 287 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

-


- • --

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

8/6/2005 tarihli ve 162 sayılı Bakanlık oluru ile kurulan Türkiye Okul Sporları Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 13/9/2006 tarihli ve 288 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

-- • --

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

4/4/2006 tarihli ve 112 sayılı Bakanlık oluru ile kurulan Türkiye Oryantiring Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 13/9/2006 tarihli ve 289 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

-- • --

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

1981 yılında kurulan Türkiye Karate Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 13/9/2006 tarihli ve 290 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

-


- • --

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

1957 yılında kurulan Türkiye Yüzme Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 13/9/2006 tarihli ve 291 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

-


- • --

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

12/6/1990 tarihli ve 66 sayılı Bakanlık oluru ile kurulan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 13/9/2006 tarihli ve 292 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)