Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Yeni Sigorta Branşı Tesisi Hakkında Tebliğ

Dokümanın Başlığı
:
Yeni Sigorta Branşı Tesisi Hakkında Tebliğ
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
7 Eylül 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

7 Eylül 2006 PERŞEMBE

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26282

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Hazine Müsteşarlığından:

\n

YENİ SİGORTA BRANŞI TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞ

\n

\n

MADDE 1 -(1) 21/2/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 16/6/1994 tarihli ve 539 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 7ncimaddesinin ikinci fıkrasına dayanarak Muhtelif Mali Zararlar Sigortası Branşı tesis edilmiştir.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 2 -(1) Bu Tebliğ 1/10/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 3 -(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)